Organizacja zajęć w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w okresie 11-27.02.2022 r.
Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywać się będą dla słuchaczy przystępujących do egzaminu dojrzałości z nw przedmiotów:
1. Język polski
2. Matematyka
3. Języki obce
4. WOS
5. Geografia
Pozostałe zajęcia w trybie zdalnym.