Przeznaczona jest do nauki w zawodzie technik fotografii i multimediów. Kształcą się tu słuchacze w ramach KKZ. Pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie m.in. : stanowiska komputerowe, lustrzankę cyfrową z obiektywami, statyw, lampę studyjną, tło fotograficzne i oprogramowanie graficzne. W trakcie nauki słuchacze poznają podstawy fotografii, a także zasady wykonywania projektów multimedialnych.