Posiada wyposażenie służące do kształcenia w zawodzie technik rachunkowości w Szkole Policealnej ECEZ. Pracownia posiada stanowiska komputerowe, wyposażenie biurowe oraz oprogramowanie rachunkowo – księgowe stosowane w branży. W pracowni z powodzeniem mogą kształcić się osoby dorosłe chcące związać swoją zawodową przyszłość z rosnącym rynkiem usług finansowych.