Posiada wyposażenie do kształcenia w zawodzie technik administracji w Szkole Policealnej ECEZ. Pracownia posiada stanowiska komputerowe, wyposażenie biurowe oraz programy biurowe stosowane w branży administracyjnej. Adepci zawodu technik administracji mogą w tej pracowni poznawać tajniki pracy biurowej, a po zakończeniu nauki z powodzeniem rozpocząć pracę w administracji publicznej.