To artystyczne atelier w ECEZ. Kształcą się tu słuchacze KKZ w zawodzie florysta. Pracownia wyposażona jest we wszystkie niezbędne atrybuty realnej kwiaciarni: narzędzia florystyczne, osprzęt, regały, witryny, kasy fiskalne. Słuchacze nabywają umiejętności potrzebne w pracy florysty: podstawy florystyki, planowanie kompozycji i dekoracji roślinnych, wykonywanie kompozycji florystycznych. W zawodzie tym mogą się kształcić nie tylko osoby zamierzające związać swoją przyszłość z pracą w kwiaciarni, ale też wszyscy, którzy nabyte umiejętności chcą wykorzystać w swojej własnej codzienności (np. nauczyciele nauczania początkowego).