W pracowni uczą się uczniowie z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług o Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego uczący się w zawodach tapicera, stolarza i technika technologii drewna. Wyposażona ona jest w nowoczesne urządzenia i maszyny takie jak: krajarka taśmowa, pikowarka ramowa czy też maszyny do szycia tapicerskie.