Metrologia to nauka zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji wyników, które uzyskamy. Uczniowie ze wszystkich szkół zawodowych uczący się w ECEZ mają do czynienia z metrologią. Niektórzy z nich z metrologią ogólną , która obejmuje zagadnienia pomiarów wspólne dla wszystkich zastosowań. Inni z metrologią stosowaną np. metrologią warsztatową, elektryczną czy też elektroniczną lub metrologią prawną, która odnosi się do jednostek miar, metod i narzędzi pomiarowych. Pracownia jest wyposażona w szereg narzędzi, przyrządów i urządzeń pomiarowych. Tworzona jest kolejna pracownia metrologiczna do badania wytrzymałości materiałów zarówno na działania uderzeniowe jak i rozciągające. Wyposażenie tej pracowni jest sporadycznie spotykane w kraju, w pracowniach, w których kształcą się uczniowie szkół branżowych.