Utworzyliśmy pracownię ponieważ podążamy systematycznie za priorytetami energetycznymi stawianymi w kraju i świecie. W tej pracowni uczą się uczniowie z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w zawodach technika energetyka oraz technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wyposażenie tej pracowni pozwala na praktyczny montaż , uruchomienie i pomiar systemów związanych z energią odnawialną. Uczniowie korzystają z zestawów dydaktycznych solarnych, fotowoltaicznych, pieca na biomasę, a także z siłowni wiatrowej. ECEZ na tym nie poprzestaje. Rozpoczęte są działania zmierzające do wybudowania na obiekcie przy ul. Rawskiej inteligentnego budynku, poligonu do szkoleń instalatorów energii odnawialnej. Do zasilenia urządzeń jak i budynku oraz poligonu szkoleniowego zostanie wykorzystana energia odnawialna pochodząca ze słońca za pomocą zamontowanej na obiekcie placówki siłowni fotowoltaicznej.