Przeznaczona do nauki w zawodzie technik BHP. Wiedzę i umiejętności nabywają tu słuchacze Szkoły Policealnej ECEZ. Proces uprzemysłowienia przedsiębiorstw spowodował, że przestrzeganie przepisów BHP w pracy stało się niezwykle istotne. Dlatego pracownia została wyposażona m.in. w : fantomy i środki ochrony. Posiada również stanowiska komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Całość sprawia, że słuchacze mogą uczyć się w komfortowych warunkach, by w przyszłości z powodzeniem stosować ją na stanowisku pracy.