Kompletnie wyposażona w narzędzia do obróbki ręcznej, a także w urządzenia i maszyny do podstawowej obróbki mechanicznej w metalu pozwala na kształcenie uczniów w zawodach: mechanik, kierowca mechanik, i technik mechanik pojazdów samochodowych oraz modelarza odlewniczego, operatora obrabiarek skrawających, elektryk i technik mechatronik z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, Zespołu Szkół Mechanicznych oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z ECEZ. Uczniowie oraz słuchacze nabywają umiejętności z zakresu posługiwania się podstawowymi narzędziami i przyrządami ręcznymi stosowanymi w obróbce metalu. Nabywają także praktyczne umiejętności z wykorzystywania zasad stosowanych w rysunku technicznym podstawowym jak i maszynowym.