Wyposażone w siedem  tokarek konwencjonalnych, cztery frezarki, szlifierkę do wałków i otworów, szlifierkę do płaszczyzn, dłutownicę, obrabiarkę do kół zębatych pozwalają nauczać uczniów w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1,  Zespołu Szkół Mechanicznych oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych  z ECEZ .  Uczniowie oraz słuchacze przygotowują obrabiarki skrawające do planowanej obróbki  oraz wykonują taką obróbkę zgodnie  z wymaganiami dokumentacji technologicznej. Poznają  dokumentację technologiczną obrabianych przedmiotów, mierzą i sprawdzają  wymiary i kształty obrabianych przedmiotów, dobiera optymalne parametry dla ustawionych obrabiarek oraz narzędzi skrawających.