Wyposażone są w nowoczesne linie diagnostyczne, podnośniki oraz urządzenia i przyrządy do prowadzenia pomiarów i analizy parametrów pojazdów, pozwalające kształcić uczniów w zawodach: mechanik, elektromechanik i technik pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, Zespołu Szkół Mechanicznych oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z ECEZ. Do celów szkoleniowych wykorzystywanych jest sześć pojazdów nowoczesnej generacji, dziewięć innych pojazdów mechanicznych oraz stanowiska dydaktyczne mechatroniczne obrazujące rzeczywiste elementy składowe występujące we współczesnych pojazdach samochodowych. Dodatkowo uczniowie tych zawodów uczą się w pracowni elektronicznej, w której poznają elementy