Wyposażona w wysokospecjalistyczne urządzenia do nauczania umiejętności związanych z wykonywania połączeń nierozłącznych w metalu. Kształcimy uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w umiejętnościach spawalniczych uczących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, elektryk i odlewnik. W pracowniach tych kształcimy także osoby dorosłych na kursach płatnych we wszystkich metodach spawalniczych wprowadzonych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach pozwalających nadać certyfikat EUROSPAWACZA. Certyfikat ten jest honorowany nie tylko w kraju lecz także na europejskim rynku pracy.