Ochrona mienia i osób jest obecnie bardzo ważnym aspektem życia, na który kładzie się duży nacisk. Urządzenia i akcesoria wykorzystywane w systemach alarmowych są stale unowocześniane. Aby sprostać oczekiwaniom rynku uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych uczący się w zawodach elektronicznych poznają inteligentne systemy alarmowe stosowane do ochrony osób i mienia, takie jak: centrale alarmowe, sygnalizatory, czujki, stacje monitorujące, sterowniki radiowe oraz zasilacze buforowe. Nauka polega na praktycznym montażu, programowaniu centrali różnego typu, uruchomieniu systemu oraz wykrywaniu i usuwaniu uszkodzeń.