ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY UCZĄCYCH SIĘ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO – ELBLĄSKIEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W ELBLĄGU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWCE