Informacja dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, Szkoły Policealnej w zawodach: technik BHP, technik administracji, technik rachunkowości, Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych oraz florysta.
W strefie słuchacza znajduje się plan na najbliższy weekend (6-8.09.2019).
Zajęcia rozpoczną się uroczystym apelem o godz. 16.00 w sali sportowej przy ul. Rawskiej 3.
Po nim odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami i opiekunami oddziałów, a następnie zajęcia programowe.
Rozpoczęcie zajęć ostatniego semestru technika rachunkowości w sobotę o 8.15.
Serdecznie zapraszamy.