Szanowni rodzice, uprzejmie informujemy, że wszystkie szkoły w Elblągu w ramach przystąpienia Gminy Miasto Elbląg do projektu “Eska – razem przeciw depresji” współuczestniczy w akcji poświęconej problemowi zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. W ostatnich latach skala problemu depresji wśród młodego pokolenia rośnie lawinowo. Zdrowie waszych dzieci jest najważniejsze i wiele zależy od nas dorosłych – bądźmy więc uważni. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które mogą również posłużyć do wspólnego domowego omówienia tematu. Załączony film jest materiałem interaktywnym, którego zakończenie tworzymy sami poprzez odbieranie określonego zakończenia. W odpowiedniej interpretacji filmu pomogą materiały pomocnicze dostępne poniżej.

Link do filmu: https://www.eska.pl/razemprzeciwdepresjigminamiastoelblagfilm/

Link do akcji: https://www.eska.pl/razemprzeciwdepresjigminamiastoelblag/

Materiały pomocnicze (kliknij)