W linku poniżej znajduje się harmonogram egzaminy ósmoklasisty na rok 2024 – termin główny.

Harmonogram