Informujemy, że Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy DRM.04. STOLARZ – od drugiego semestru od 10 lutego będzie realizowany w jednej grupie zarówno z zajęć teoretycznych jak i praktycznych.
Ponadto, informujemy, że plany zajęć dla wszystkich kwalifikacji z ul. Bema 54 znajdują się na stronie internetowej CKZiU w zakładce “Plany zajęć”.