W dniu 25-26.01.2024 r. studenci 3 roku Pedagogiki Resocjalizacyjnej z psychopedagogiką Patryk Ochałek, Przemek Jedliński i Natalia Menzińska-Hajec (nasza nauczycielka) zorganizowali w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień.

Odbiorcami zajęć byli uczniowie Szkoły Branżowej CKZiU i innych elbląskich szkół branżowych uczestniczący w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Zajęcia zostały skierowane do młodzieży w określonym wieku, u której występuje podwyższone ryzyko zachowań problemowych.

 Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała wystąpienia studentów , którzy przekazali ciekawe informacje i przytoczone historie z życia.

Podjęte działanie miało na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wśród uczniów oraz zwiększenie świadomości uczniów na temat powstawania uzależnień.