Sz. P.

Psychologowie i Pedagodzy szkolni

z elbląskich szkół i placówek

Zgodnie z ustaleniami z inauguracyjnego spotkania SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH, które odbyło się 17 października 2023 r. przedstawiany terminy spotka SIECI:

  • 29 listopada 2023 r.
  • 03 stycznia 2024 r.
  • 14 lutego 2024 r.
  • 20 marca 2024 r.
  • 24 kwietnia 2024 r.
  • 29 maja 2024 r.

Miejsce spotkań SIECI: CKZiU – ECEZ w Elblągu, ul. Rawska 3

Godzina: 9.00

Przewidywany czas trwania każdego ze spotkań: 2 godziny

Tematyka będzie uwzględniać oczekiwania zgłoszone podczas pierwszego tegorocznego spotkania oraz priorytety W-M Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024.

Zapraszamy: Joanna Gawlicka i Joanna Żbikowska