Rok szkolny 2023/24 “Klasa z pasją” rozpoczęła na elbląskich Targach Pracy i Edukacji . Ósma klasa to wzmacnianie kompetencji kluczowych oraz doradztwo zawodowe wspomagające wybór szkoły ponadpodstawowej.

Kompetencje kluczowe zwykle definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.

Uczniowie podzieleni na 3 grupy mieli pozyskać informacje na temat szkół i skonfrontować oferty z własnymi preferencjami i możliwościami. Rozmowy z pracodawcami dotyczyły kompetencji przyszłości i odpowiedzi na pytanie – “czy mógłbym/mogłabym pracować w takim zawodzie”?  Podsumowaniem było utworzenie grupowych tablic, które można podziwiać w budynku ECEZ przy ul. Rawskiej 3. Zapraszamy do obejrzenia procesu i efektów poszukiwań.