W dniach 10.09.2018 – 21.09.2018 r. odbyła się druga rekrutacja w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego
w Elblągu – etap II”.

LP Uczestnik Płeć Osoba niepełnosprawna 1 pkt Niski status materialny 1 pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu, w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje 1pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie 3pkt Zamieszkanie na obszarze ZIT bis Elbląg 1pkt Ilość punktów
1 Nauczyciel 1 K 0 0 0 3 0 3
2 Nauczyciel 2 K 0 0 0 3 1 4
3 Nauczyciel 3 K 0 0 0 3 1 4
4 Nauczyciel 4 K 0 0 0 3 1 4
5 Nauczyciel 5 M 0 0 0 3 0 3
6 Nauczyciel 6 M 0 0 0 3 1 4
7 Nauczyciel 7 M 0 0 0 3 1 4
8 Nauczyciel 8 M 0 0 0 3 0 3
 1. Czterech nauczycieli rozpocznie kurs „System zarządzania >Kadry i płace< w Symfonii”.
 2. Jeden nauczyciel rozpocznie studia podyplomowe „Grafika i multimedia”.
 3. Jeden nauczyciel rozpocznie studia podyplomowe „Elektroniczna administracja”.
 4. Dwóch nauczycieli rozpocznie kurs „Mechanika i diagnostyka samochodowa – układy klimatyzacji”.
 5. Jeden nauczyciel rozpocznie kurs „Kurs trychologiczny”.
 6. Jeden nauczyciel rozpocznie kurs „Kurs upięcia włosów”.
 7. Jeden nauczyciel rozpocznie kurs „Kurs strzyżenie damskie”.
 8. Jeden nauczyciel rozpocznie kurs „Kurs strzyżenie męskie”

Informacja na temat udzielonego wsparcia beneficjentom w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Rodzaj wsparcia – Przeprowadzenie kursu „Szkolenie LabVIEW Core 1 i Multisim Basics” dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu
w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”.

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ilość beneficjentów – 4 nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Elblągu. Ilość mężczyzn – 4, ilość kobiet – 0.

Kurs obejmował zakres tematyczny:

Szkolenie LabVIEW Core 1:

 • Projektowanie interfejsu użytkownika
 • Wybór odpowiednich typów danych i ich wyświetlanie w formie wykresów
 • Użytkowanie struktur takich jak pętla While i For
 • Dodawanie kontroli czasu wykonywania funkcji
 • Programowamie decyzyjne z wykorzystaniem struktur Case
 • Dokumentacja kodu
 • Tworzenie i wykorzystanie tablic kontrolek oraz wskaźników. Implementacja klas kontrolek i wskaźników
 • Wykorzystywanie definicji typów do projektowania własnych kontrolek
 • Wykorzystanie zmiennych lokalnych. Identyfikacja i kontrola hazardów.

Szkolenie Multisim Basics:

 • Tworzenie obwodów elektronicznych
 • Symulacje wirtualnymi urządzeniami pomiarowymi
 • Tworzenie zaawansowanych schematów elektronicznych
 • Komunikacja i transfer danych
 • Tworzenie projektów i udostępnianie ich
 • Symulacje MCU
 • Funkcje edukacyjne programu Muslisim.

Kurs zrealizowano podczas 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Termin realizacji – 21 – 25 maja 2018 r.

Koszt dofinansowania wsparcia – 20760,00 zł.

Rekrutacja 1

W dniach 11-22 września 2017 roku odbyła się pierwsza rekrutacja w ramach projektu “Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.

lp Uczestnik Osoba niepełnosprawna 1pkt Niski status materialny 1pkt Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu, w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje 1pkt
Nauczyciel kształcenia zawodowego/Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodachzaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie 3pkt.
Zamieszkanie na obszarze ZIT bis Elbląg 1pkt. Ilość punktów
1 Nauczyciel 1 0 0 1 3 1 5
2 Nauczyciel 2 0 0 0 3 1 4

Wyżej wymienieni nauczyciele rozpoczęli od października 2017 roku studia podyplomowe z zakresu problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej.