Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy harmonogram zjazdów LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH oraz plan zajęć na I semestr roku szkolnego 2022/2023.

Dokumenty dostępne są w zakładce (kafelku) – “Plany zajęć”.

UWAGA: Plan zajęć może ulegać modyfikacjom!