Uprzejmie informujemy, że rozpoczęcie zajęć edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu nastąpi sobotę, 10.09.2022 r. o godzinie 9.00.
Plan zajęć znajduje się na stronie w zakładce (kafelku) plany zajęć.
Zapraszamy!