W ramach prób pracy rekomendowanych przez zespół ECEZ uczniowie zainteresowani zawodem elektryka podejmowali działania pod okiem Krzysztofa Sudoła nauczyciela praktycznej nauki zawodu w CKZIU. W trakcie zajęć praktycznych uczniowie klasy VIII podejmowali działania, w których uczyli się na profesjonalnym materiale zarabiania końców przewodów końcówkami tulejkowymi. Ponadto korzystając z części teoretycznej przeprowadzonej przez opiekuna pracowni elektrycznej podjęli się wykonania układu sterowania stycznikiem “start-stop” na podstawie załączonego schematu. Elektryk to bardzo ciekawa profesja, wymagająca nie tylko wiedzy teoretycznej , ale i praktycznego działania z którym przyszło się zmierzyć potencjalnym zainteresowanym tym zawodem. Próby pracy realizowane w ECEZ z pewnością sprzyjają zbliżaniu się młodych ludzi, poddawanych nadmiarowi informacji do wyłuszczenia tych najbardziej sprzyjających ich indywidualnym predyspozycjom, potrzebom i zainteresowaniom.