PRYMAT RELACJI NAD EDUKACJĄ.

Wskaźniki zachorowań stopniowo maleją i szkolne korytarze zaczynają zapełniać się uczniami. Po wielomiesięcznym okresie izolacji i zdalnego nauczania powrót uczniów , ale i nauczycieli do nauki stacjonarnej staje się potężnym wyzwaniem. Tradycyjna forma szkoły pozwalała na komunikację między nastolatkami, nauczycielami czy pracownikami administracji, krótko mówiąc – z ludźmi co dla wielu z nas było oczywistym i nieodłączny element naszego życia, gdyż, człowiek od urodzenia jest członkiem różnych wspólnot i grup, jest istotą stadną. Zatem, w momencie, w którym młodzież w wyniku obostrzeń została pozbawiona możliwości bezpośredniego komunikowania się z rówieśnikami, nauczycielami czy wieloma innymi osobami, które mogą spotkać na korytarzach swoich szkół  w znaczącym stopniu odczuła jeden z kluczowych, negatywny skutek zdalnego nauczania. Kontakty międzyludzkie w tym okresie rozwojowym należą do bardzo ważnych wręcz kluczowych  i żadna pośrednia forma nie jest w stanie ich zastąpić. Fakt długotrwałego  wycofania się z życia społecznego powoduje zjawisko odosobnienia od świata realnego co skutkuje u wielu pogorszeniem się kontaktu z rówieśnikami. Wiele badań wskazuje, że dla nastolatków nauka w formie online wiązała się z poczuciem osamotnienia, czyli stanem odczuwania izolacji społecznej oraz wrażenia odcięcia, odseparowania od innych co w konsekwencji narażało ich (z uwagi na okres dojrzewania) na zmiany emocjonalne oraz miało niekorzystny wpływ na stan psychiczny i zdrowie psychiczne uczniów. Epidemia wpłynęła również na nauczycieli, którym też brakowało bezpośredniego kontaktu z uczniami.  Z całą pewnością izolacja między społeczna jest niepodważalnym negatywnym skutkiem edukacji zdalnej. Celem stopniowego wdrażania do nauki w trybie hybrydowym i stacjonarnym młodzież klasy VII rozpoczęła budowanie wspólnoty w oparciu o zajęcia aktywizujące , których celem była reintegracja zespołu. Z pewnością wyzwoliły one zarówno radość, jak i poczucie bliskości, zespołowości ,które miejmy nadzieję przyczynią się nieco do złagodzenia lęków społecznych i pozwolą na stopniowe , efektywne przyswajanie wiadomości.

Anna Miazga

                   Psycholog CKZIU ECEZ