Powrót do ławek po kształceniu zdalnym to również odkrywanie na nowo szkolnej rzeczywistości. W ramach lekcji słuchacze klasy VII brali udział w warsztatach: “Nowa rzeczywistość, nowy wystrój szkoły”. Słuchacze pomagali wykonać plakaty w formie sketchnotek, które będą przyjaźnie edukowały. Przygotowane przez doradcę zawodowego Annę Stoltmann-Stefaniak zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród naszej młodzieży.