„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

   „Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych” to projekt, którego celem było poprawienie bazy dydaktycznej w elbląskich szkołach.

 

Projekt polegał na wyposażeniu w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie pracowni komputerowych w następujących placówkach oświatowych:

– Zespół Szkół Mechanicznych

– Centrum Kształcenia Praktycznego

– Centrum Kształcenia Ustawicznego

– Zespołu Szkół Ogólnokształcących

– Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

– IV Liceum Ogólnokształcące

 

Cel  projektu

Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do poprawy jakości kształcenia kadry informatycznej, z której umiejętności w przyszłości będą mogli korzystać pracodawcy.

Projekt zrealizowany został poprzez:

– wyposażenie pracowni informatycznych w sześciu placówkach oświatowych w Elblągu

– dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów

– poszerzenie zakresu kształcenia

– dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców, w szczególności z sektora MŚP.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.419.418,30 PLN 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.079.616,27 PLN

  

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013