Zawodu elektryka uczą się uczniowie z Zespołu szkół Zawodowych Nr 1, Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych z ECEZ. Istotą zawodu elektryk jest montaż, diagnoza i naprawa instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do jego głównych zadań należy diagnoza stanu izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa, dobór zabezpieczeń instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych. Pracownia jest wyposażona we wszystkie urządzenia, przyrządy i narzędzia, które są niezbędne do nauczania tego zawodu.