Posiadające wyposażenie sprzętowe i pomiarowe służą do nauczania uczniów w zawodach: elektronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych z; Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z ECEZ. Kształcący się w tej pracowni uczniowie i słuchacze poznają arkana montażu, konserwacji oraz naprawy sprzętu i urządzeń elektronicznych. Absolwent tego kierunku to człowiek wszechstronny – zna się nie tylko na sprzęcie , ale też na jego oprogramowaniu. Pracownie są wyposażone w nowoczesne przyrządy pomiarowe, symulatory oraz oprogramowanie specjalistyczne, które pozwala na praktyczne wykonywanie układów elektronicznych, dokonywanie pomiarów, lokalizacji uszkodzeń, budowania sieci i systemów komputerowych, poznawanie nowoczesnych technologii w dobie otaczającej nas „technologii aplikacji” .