Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej, kierownik praktycznej nauki zawodu