Biblioteka, język polski, przedmioty BHP, geografia.