Pracownia odnawialnych źródeł energii, pracownia elektroniczna, pracownia elektryczna