Szanowni Państwo, poniżej znajdują się wytyczne oraz harmonogram konsultacji:

Wytyczne GIS, MZ oraz MEN

Wytyczne dyrektora CKZiU

Harmonogramy dla poszczególnych szkół:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych

Zespół Szkół Mechanicznych

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1

Informacje na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Wytyczne – egzamin zawodowy – CKZiU