Regulamin przebywania osób w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu w okresie trwania pandemii COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem