W związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji Narodowej nowych regulacji prawnych, z dniem 25 marca 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wszystkie zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość. Kształcenie to obowiązuje wszystkich uczniów i słuchaczy CKZiU w wymiarze określonym tygodniowym planem zajęć. Szczegóły uczniom i słuchaczom przekazywać będą na bieżąco nauczyciele i nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Kontakty do wychowawców:
Klasa 7 – Wojciech Peszyński wojciech.peszynski@ckziuelblag.pl
Klasa 8 – Małgorzata Zamorska malgorzata.zamorska@ckziuelblag.pl
Klasa 1 LO (semestr drugi) – Wojciech Peszyński wojciech.peszynski@ckziuelblag.pl
Klasa 2 LO (semestr czwarty) – Ewa Owczarek ewa.owczarek@ckziuelblag.pl
Klasa 3 LO (semestr szósty) – Piotr Bogdański piotr.bogdanski@ckziuelblag.pl
2 TA – Małgorzata Ptasznik malgorzata.ptasznik@ckziuelblag.pl
4 TA – Małgorzata Ptasznik malgorzata.ptasznik@ckziuelblag.pl
Florysta – Anna Stoltmann-Stefaniak sto-art@wp.pl
CPG – Wojciech Peszyński wojciech.peszynski@ckziuelblag.pl
Kontakty do kadry kierowniczej oraz nauczycieli (ul. Bema 54):
Dyrektor – Romuald Mackojć – romuald.mackojc@ckpelblag.pl
Wicedyrektor – Krzysztof Chybowski – krzysztof.chybowski@ckpelblag.pl
Kierownik praktycznej nauki zawodu – Zbigniew Banach – zbigniew.banach@ckpelblag.pl
Nauczyciele:

Pracownia energii odnawialnej:

Adrian Samburski – adrian.samburski@ckpelblag.pl

Pracownia budowlana:

Dorota Ciszewska – Kłos – dorota.ciszewska@ckpelblag.pl

Paweł Lewandowski – pawel.lewandowski@ckpelblag.pl

Pracownia fryzjerska:

Ewelina Sochaczewska – ewelina.sochaczewska@ckziuelblag.pl

Izabela Zasuwik – Lenarczyk – izabela.zasuwik-lenarczyk@ckpelblag.pl

Natalia Menzińska – Hajec – natalia.menzinska-hajec@ckpelblag.pl

Oliwia Lenarczyk – oliwia.lenarczyk@ckziuelblag.pl

Pracownia obróbki ubytkowej ręcznej:

Grzegorz Lucia – grzegorz.lucia@ckpelblag.pl

Jarosław Wądołkowski – jaroslaw.wadolkowski@ckpelblag.pl

Pracownia obróbki ubytkowej mechanicznej:

Ireneusz Paczuski – ireneusz.paczuski@ckpelblag.pl

Jacek Kosmaczewski – jacek.kosmaczewski@ckpelblag.pl

Pracownia odlewnicza:

Jan Bereda – jan.bereda@ckpelblag.pl

Pracownia metrologii:

Jarosław Juhas – jaroslaw.juhas@ckpelblag.pl

Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie:

Radosław Milewski – radoslaw.milewski@ckpelblag.pl

Pracownia elektryczna:

Krzysztof Sudoł – krzysztof.sudol@ckpelblag.pl

Pracownia mechaniki pojazdowej:

Marek Żbikowski – marek.zbikowski@ckziuelblag.pl

Roman Gorączkowski – roman.goraczkowski@ckziuelblag.pl

Ryszard Łastówka – ryszard.lastowka@ckpelblag.pl

Wiesław Gończewski – wieslaw.gonczewski@ckpelblag.pl

 

 

Pracownia elektroniki:

Wojciech Krawczyk – wojciech.krawczyk@ckziuelblag.pl

Sławomir Szczęśniewicz – slawomir.szczesniewicz@ckziuelblag.pl

Pracownia stolarska i technologii drewna:

Stanisław Przygoda – stanislaw.przygoda@ckpelblag.pl

Krzysztof Dyas – krzysztof.dyas@ckziuelblag.pl