Pod takim hasłem wyszła dziś młodzież na ulicę. Atrybutem akcji jest miś, symbolizujący dziecko, wobec którego zastosowano przemoc. Zrealizowane przez szkolnego koordynatora wolontariatu/psychologa przedsięwzięcie ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy i agresji wymierzonej w kierunku dzieci i młodzieży.