Kierunek: elektromechanik samochodowy

Data rozpoczęcia pracy: styczeń 2020 r.

Ilość godzin: 20/20 tygodniowo

Wymagania:

Posiadanie kwalifikacji do pracy jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu tj.

– tytuł mistrza w zawodzie lub

– świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać oraz 2 lata pracy w zawodzie lub

– ukończone studia wyższe – kierunek zgodny z nauczanym przedmiotem

– przygotowanie pedagogiczne