W dniach 8 i 15 października słuchacze klas VII i VIII uczestniczyli w wycieczce do Kamionka i Nadbrzeża. Celem wycieczki było spotkanie z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w ramach działań profilaktycznych ,,Wczesna prewencja niedostosowania społecznego”.

Następnym etapem wycieczki było spotkanie integracyjne słuchaczy wraz z wychowawcami HP, pedagogiem i doradcą zawodowym  przy ognisku i pieczeniu kiełbasek. Można też było skorzystać z wielu atrakcji sportowych i pospacerować wzdłuż plaży w Nadbrzeżu.

Mamy nadzieję, że nasi  słuchacze będą się starać nie popełniać błędów swoich kolegów z ośrodka. A czas spędzony przy ognisku i zajęciach sportowych wpłynie na budowanie zgranych zespołów.