Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Nowa forma kształcenia umożliwiająca zdobycie zawodu na poziomie szkoły zawodowej lub technikum. W trakcie nauki można równocześnie uczyć się w liceum ogólnokształcącym. Dla osób niepełnoletnich powyżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodziców / prawnych opiekunów. Zajęcia realizowane są w dni wolne od pracy. Dlatego oferta jest skierowana do wszystkich chętnych: tych, którzy ukończyli gimnazjum czy szkołę podstawową, uczących się w szkołach zawodowych, szkołach branżowych, technikach, liceach ogólnokształcących, studiujących lub po studiach, pracujących lub niepracujących, chcących zdobyć nowy zawód lub też przekwalifikować się. Nauka jest całkowicie bezpłatna. Część zajęć będzie prowadzona w formie e-learningu. Centrum posiada najnowocześniejsze wyposażenie w pracowniach specjalistycznych. Na ten cel przeznaczonych zostało ok. 20 mln złotych. Poniżej proponowane zawody:

⇒ {tip title=”Operator obrabiarek skrawających” content=”Nauczymy obsługiwać maszyny konwencjonalne, programować nowoczesne obrabiarki ze sterownikami Siemens, Fanuc czy Haas, posługiwać się oprogramowaniem AutoCAD oraz nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi. Zajęcia odbywać się będą także w Centrum Edukacji Technicznej HTEC pod patronatem Firmy ABPLANALP.”}Operator obrabiarek skrawających{/tip}

{tip title=”Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” content=”To druga kwalifikacja, która w połączeniu z kwalifikacją operatora obrabiarek skrawających daje uprawnienia do uzyskania zawodu technika mechanika. Zachęcamy do zapisów wszystkich tych, którzy wcześniej ukończyli zawód operatora obrabiarek skrawających.”}Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń{/tip}

{tip title=”Elektryk” content=”Poznasz nowoczesne technologie stosowane w tym zawodzie oraz praktycznie nauczysz się montażu instalacji, sieci oraz maszyn elektrycznych.”}Elektryk{/tip}

{tip title=”Elektronik” content=”Kwalifikacja – montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Nauka jest realizowana w pracowni przystosowanej do wykonywania montażu układów i urządzeń elektronicznych, instalacji elektronicznych. Na zajęciach praktycznych poznasz elektronikę od podstaw. Wszystko to jest wspierane nowoczesnymi systemami treningowymi Lucas Nule.”}Elektronik{/tip}

{tip title=”Technik elektronik” content=”Kwalifikacja – eksploatacja urządzeń elektronicznych – to druga kwalifikacja, która w połączeniu z kwalifikacją elektronika daje uprawnienia do uzyskania zawodu technika elektronika.”}Technik elektronik{/tip}

{tip title=”Fryzjer” content=”Poznasz jak wykonuje się nowoczesne zabiegi fryzjerskie, strzyżenie, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów. Wprowadzone zostaną elementy trychologii oraz techniki przedłużania i zagęszczania włosów.”}Fryzjer{/tip}

{tip title=”Technik usług fryzjerskich” content=”Projektowanie fryzur to druga kwalifikacja niezbędna do uzyskania zawodu technika usług fryzjerskich. Zachęcamy do zapisów wszystkie osoby, które ukończyły szkołę zawodową fryzjerską.”}Technik usług fryzjerskich{/tip}

{tip title=”Krawiec” content=”Kwalifikacja – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – poznasz tajniki projektowania, pomiaru, doboru materiałów i ich rozkroju. Nauczysz się obsługi maszyn szwalniczych oraz obliczania kosztów wykonanej usługi”}Krawiec{/tip}

{tip title=”Mechanik pojazdów samochodowych” content=”Nauczysz się diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Pracownie wyposażone są w stanowiska mechatroniczne samochodowe, linie diagnostyczne oraz w nowoczesne urządzenia i przyrządy pomiarowe.”}Mechanik pojazdów samochodowych{/tip}

{tip title=”Stolarz” content=”Do końca roku kalendarzowego zostanie oddana do użytku nowoczesna pracownia stolarsko ciesielska wyposażona w obrabiarki do obróbki drewna oraz płyty i tworzyw drewnopodobnych. Zastosowane zostaną technologie miedzy innymi firmy HOMAG. Nauczać będziemy obsługi programowania piły panelowej do rozkroju płyty, okleiniarni, centrum obróbkowego CNC oraz posługiwania się oprogramowaniem stosowanym w przemyśle meblowym.”}Stolarz{/tip}

{tip title=”Florysta” content=”Zostaniesz nie tylko znawcą materiałów roślinnych i nieroślinnych, tak aby finalnie stosować aktualne trendy nawet w dekoracji wnętrz, ale poznasz także kulturowe podstawy florystyki – od  starożytnych kompozycji, przez ikebanę, po dekoracje dożynkowe i współczesne. Nauczysz się również samodzielnie wykonywać kompozycje florystyczne różnego rodzaju doskonale dopasowane do okazji od ślubów, Walentynek, rocznic i chrzcin, po dobór roślin do ogrodów i biżuterię floralną. Zapoznasz się z tajnikami prowadzenia przedsiębiorstwa florystycznego oraz sprzedażą i usługami w tej branży.”}Florysta{/tip}

{tip title=”Pszczelarz” content=”Nauczysz się prowadzenia produkcji pszczelarskiej, zwierzęcej, prowadzenia gospodarki pasiecznej, wykorzystywania zasobów bazy poużytkowej. Wykonasz praktycznie własny ul oraz inne urządzenia niezbędne w pasiece. Zajęcia prowadzić będą specjaliści prowadzący własne pasieki. Zdobędziesz także zawód rolnika.“}Pszczelarz{/tip}

{tip title=”Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” content=”Poznasz źródła pozyskiwania energii oraz sposób ich montażu. Zajęcia odbywać się będą w nowocześnie wyposażonej pracowni w: panele solarne, fotowoltaiczne, pompy ciepła, siłownie wiatrowe. Poznasz systemy pomiarowe oraz oprogramowanie specjalistyczne.”}Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej{/tip}

{tip title=”Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” content=”Druga kwalifikacja – eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnjej do uzyskania tytułu technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Nauczysz się monitorować i nadzorować systemy energetyki odnawialnej, poznasz zasady ich naprawy i  konserwacji”}Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej{/tip}

{tip title=”Technik informatyk” content=”Aby uzyskać tytuł technika musisz ukończyć dwie kwalifikacje: montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci  oraz programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych.”}Technik informatyk{/tip}

{tip title=”Technik cyfrowych procesów graficznych” content=”Aby uzyskać tytuł technika musisz ukończyć trzy kwalifikacje: Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania, wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, drukowanie cyfrowe.”}Technik cyfrowych procesów graficznych{/tip}

Szkoła policealna

Technik administracji

Technik rachunkowości

Technik BHP

Technik archiwista

Technik informatyk

Technik usług pocztowych i finansowych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Na podbudowie gimnazjum / szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej. Jest to systemowe rozwiązanie dla tych osób, które nie posiadają wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły zawodowej lub technikum, a są np. uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Reasumując – mogą oni jednocześnie uczestniczyć w szkoleniach na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w liceum ogólnokształcącym.

Szkoła podstawowa dla dorosłych

Umożliwia ukończenie kwalifikacji na poziomie podstawowym. Jest ona skierowana dla osób, które z jakiejkolwiek przyczyny nie uzyskały takiego wykształcenia lub też do tych, którzy mają trudności ucząc się w szkołach w systemie dziennym. Do tej szkoły mogą uczęszczać także osoby niepełnoletnie skierowane przez Ochotniczy Hufiec Pracy.

Kursy krótkoterminowe płatne

Spawalnicze ( TIG 141, MAG 135, 311, 111) zgodne z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz TÜV

Programisty i operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Inne wynikające z potrzeb osób zainteresowanych