Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie doradców  i liderów doradztwa szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowane przez Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej w Elblągu w ramach cyklu spotkań „Aktywny doradca zawodowy”.

Cele: poszerzanie wiedzy i warsztatu pracy doradcy zawodowego, wprowadzenie informacji dotyczących zbliżającej się rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Plan spotkania:

  1. Powitanie, przedstawienie informacji o ważnych wydarzeniach z zakresu doradztwa zawodowego.
  2. „ Moja rodzina ma głos”- szkolenie – prowadząca dr Danuta Oleksiak ( zgłoszenie na poniższy link).
  3. https://docs.google.com/forms/d/1RMBU5AvGvVtulwmNGZgoTYNokThv7ZilV1Z8M5VlE4U/edit
  4. Wstępne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2024 r. (środa)

W budynku ECEZ przy ul. Rawskiej 3,   sala 24 o godzinie 13.00

Serdecznie zapraszamy:

–  Joanna Żbikowska -wicedyrektor ECEZ,

– Anna Stoltmann- Stefaniak -koordynatorka doradztwa zawodowego m. Elbląg