W dniu 8 marca w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu odbył się IV Miejski Konkurs Zawodoznawczy -,,Umiejętna komunikacja drogą do sukcesu”. 

Konkurs patronatem objęło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Celem konkursu było: zachęcenie młodzieży gimnazjalnej do planowania własnej ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, kształcenie aktywności i kreatywności, wyzwalanie twórczej komunikacji międzyludzkiej, wdrażanie do dbałości o czystość i kulturę słowa, stworzenie okazji do zmierzenia się z czekającą ścieżką kariery zawodowej.

Wzięło w nim udział 11 uczniów klas VIII z 5 Szkół Podstawowych: SP 11, SP 14, SP 16, SP 18 i SP 25.

Uczestnicy musieli przedstawić prezentację wybranego zawodu, dostarczyć dokumenty aplikacyjne (CV i List motywacyjny), a następnie uczestniczyli w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej na wybrane stanowisko pracy. 

Uczniowie pojedynczo wg wcześniej ustalonej kolejności, stawali przed komisją złożoną z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu,  kierownika praktycznej nauki zawodu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu oraz wicedyrektora SP 25.

Musieli udzielić odpowiedzi na pytania typu: Dlaczego wybrałeś ten zawód, ten zakład pracy? Czy i w jaki sposób zamierzasz się rozwijać w tej firmie? Jak rozwiążesz trudną sytuację w pracy? itp.

Bezapelacyjnie 1 miejsce zdobył Patryk Szczepanik z SP 11, kolejne miejsca zdobyli:

2 miejsce – Oliwia Żukowska SP 25

3 miejsce – Joanna Barańska SP 18

WYRÓŻNIENIA:

Amelia Korpalska – SP 16

Katarzyna Tomczyk – SP 25

Małgorzata Paczkowska – SP 14

Zwycięzcy otrzymali wiele ciekawych nagród m.in.: drewniane szkatułki z drewna wykonane przez uczniów CKZiU, karnety na usługi fryzjerskie również w CKZiU, plecaki, kubki, książki.

Drobne upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

Nagrody zwycięzcom wręczyli: dyrektor SP 25 Pani Anna Śledzińska oraz Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu z CKZiU Pan Zbigniew Banach. 

Sponsorami nagród byli:

Rada Rodziców przy SP 25

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

Patron konkursu przygotował dla uczestników oraz dla całej społeczności SP 25 wiele atrakcji: Na korytarzu szkolnym można było skorzystać z usług fryzjerskich oraz podziwiać wystawkę wyrobów uczniów.

Dziękujemy organizatorom, uczestnikom oraz ich opiekunom, osobom wspomagającym, sponsorom oraz dyrekcji szkoły za przygotowanie wspaniałej imprezy.

Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.