W zakładce “dokumenty do pobrania” znajdują się informacje oraz załączniki dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg w roku szkolnym 2023/2024.

UWAGA: Stypendium socjalne dotyczy tylko uczniów Branżowej Szkoły I stopnia.