Informujemy, że odbiór zaświadczeń będzie możliwy od 6 lipca 2023 roku, nie wcześniej niż od godziny 11.00.

W przypadku chęci powierzenia odbioru zaświadczeń przez tzw. osoby trzecie wymagane jest upoważnienie tej osoby przez rodzica. Rodzic powinien podać swój numer dowodu osobistego oraz dane osoby upoważnionej: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego.

Sekretariat szkoły przy ulicy Rawskiej 3 w okresie wakacji jest czynny od 7.30 do 14.30.