W dniu 18 maja 2023 r. w Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej utworzone zostało Centrum Demonstracyjno – Szkoleniowe firmy ABPLANALP (Haas Factory Outlet).

Placówka wzbogaciła się o kolejne nowe obrabiarki Hass. Nowoczesny sprzęt, który wykorzystywany będzie w kształceniu młodzieży oraz osób dorosłych w pracowni obrabiarek CNC.

Działalność Centrum Demonstracyjno – Szkoleniowego opierać się będzie na obrabiarkach sterowanych numerycznie wykorzystując dwie maszyny, które są własnością ECEZ oraz dwie, które przekazała nieodpłatnie firma ABPLANALP z Warszawy.

Celem działania utworzonego Centrum będzie:
– podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno – prezentacyjnych dla uczniów i lokalnego środowiska przedsiębiorców, w zakresie programowania i obsługi  obrabiarek do obróbki skrawaniem,
– rozszerzenie możliwości prowadzenia działalności  edukacyjnej dla uczniów w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC przez Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej poza obowiązującym  programem nauczania,
– prezentowanie kompleksowej oferty wsparcia technologicznego w zakresie obróbki skrawaniem, będącej przedmiotem działalności firmy ABPLANALP,
– propagowanie wiedzy na temat obróbki skrawaniem i obrabiarek firmy Haas.