29 marca odbyły się kolejne dwie lekcje zorganizowane w ramach projektu „ Klasy z pasją”.  Zajęcia odbyły się w budynku przy ul. Rawskiej 3, gdzie znajdują się profesjonalnie wyposażone pracownie do nauczania w wielu zawodach. Pierwsza przeznaczona  do nauki języka obcego,  druga informatyczno – multimedialna. Siódmoklasiści  zmierzyli się zadaniami zawodowymi, czyli stosowali wiedzę teoretyczną w praktycznym działaniu. Na języku angielskim trzeba było wyszukać angielskie nazwy dla różnorodnych atrybutów zawodowych i przyporządkować je do  odpowiednich profesji, w czym pomagała nauczycielka języka obcego – zawodowego Anna Łysakowska- Małejkyj.  Natomiast na informatyce zespoły dwuosobowe wykonywały slajdy do wspólnej prezentacji, słuchając instruktażu nauczyciela informatyki Wojtka Peszyńskiego. Młodzież tworzyła kolejne karty  używając  programu do tworzenia grafik CANVA, a efekty tej pracy będą umieszczone na naszej stronie.

Bo u nas uczymy się działając.