Pierwszy raz w tym roku szkolnym odwiedziła nas “Klasa z pasją”. Odwiedziny połączone były z wielką uroczystością w Centrum jaką było podpisanie porozumienia w sprawie otwarcia Centrum Edukacji Technicznej HTEC oraz podpisaniem umowy dotyczącej rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego. Dzieciaki pracowały w trzech pracowniach: samochodowej, stolarskiej i elektronicznej.