Decyzją Dyrektora rekrutacja na wszystkie kierunki została przedłużona

do końca września 2018 roku.