Kolejny tydzień – kolejne zajęcia. Tym razem gościliśmy klasy drugie i trzecie z „pierwszego ogólniaka”. Przez trzy dni odbywały się zajęcia z biologii (Pani Ewa Cygan – Sidorkiewicz) oraz fizyki (Pani Agata Jakubczyk) dla klas o profilach humanistycznych oraz matematyczno – fizycznych. Ostatniego dnia zajęcia odbywały klasy biologiczno – chemiczne. Nad doświadczeniami w pracowni chemii czuwał Pan Leszek Lenart. Uczniowie wykonywali między innymi elektrolizę oraz destylację ropy naftowej. Zapraszamy do fotogalerii.